Uvjeti poslovanja

Uplata na bankovni račun

Uplata se obavlja nakon obavljene narudžbe prema podacima koji su navedeni na ekranu ili u email poruci koja se dobije nakon obavljene narudžbe. Uplatu je moguće izvršiti u banci, pošti ili preko internet bankarstva. Robu šaljemo nakon što je uplata vidljiva na našem računu što je obično jedan radni dan nakon uplate.

 ZBOG COVID-19 DRUGI NAČINI PLAĆANJA TRENUTNO NISU MOGUĆI.

Reklamacije

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena,
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.
 • robi je istekao rok trajanja prije nego je dostavljena

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.  Zahtjev za reklamaciju je moguće poslati na e-mail: info@zdravozagotovo.com. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu njegove poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nije više u mogućnosti isporučiti.

Podaci na Internet stranici su informativnog karaktera, te ne možemo garantirati da navedeni podaci i slike u potpunosti odgovaraju stvarnim proizvodima.

O prodajnom mjestu:

Majuka d.o.o.

www.zdravozagotovo.com

Društvo upisano na trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080754015

Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb (sjedište)

Jarun 24, 10 000 Zagreb (adresa za preuzimanje robe i povrate)

OIB: 11829439336

mail: info@zdravozagotovo.com

Za osobno preuzimanje pošiljke molimo Vas da nas prethodno konkaktirate.

 

 1. Korištenje i izmjene

Ovi opći uvjeti odnose se na korištenje „zdravozagotovo.com“ Internet prodavaonice isključivo na području Republike Hrvatske, u vlasništvu tvrtke Majuka d.o.o. iz Zagreba.

Usluge „zdravozagotovo.com“ Internet prodavaonice dostupne su na internetskim stranicama http://www.zdravozagotovo.com, dalje u tekstu Majuka.

Web stranica kao i ostale usluge Zdravozagotovo web trgovine (kupnja putem Zdravozagotovo web trgovine uz dostavu) mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Općim uvjetima i pravilima.

Korištenjem Zdravozagotovo web trgovine obvezujete se poštivati niže navedene Opće uvjete i pravila. Ako se ne slažete s Općim uvjetima i pravilima korištenja Zdravozagotovo web trgovine, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Zdravozagotovo.

Opći uvjeti i pravila Zdravozagotovo web trgovine podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Općim uvjetima i pravilima korištenja Zdravozagotovo web trgovine trebali posjetiti kod svake posjete web stranicama Zdravozagotovo. Ako web stranice Zdravozagotovo nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Opći uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima korištenja Zdravozagotovo web trgovine. Majuka d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

 1. Uvjeti kupnje

Ovim se Općim uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacije proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Zdravozagotovo web trgovine definirani su kroz sljedeće etape:

 • Registracija
 • Naručivanje
 • Plaćanje
 • Otprema (dostava)
 • Preuzimanje
 • Povrat/reklamacija

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje proizvode tvrtke Majuka d.o.o., Gustava Krkleca 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, posredstvom Zdravozagotovo Internet prodavaonice. Kupcem se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja se registrira na stranice Zdravozagotovo web trgovine te elektroničkim putem naruči barem jedan proizvod.

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), i uključuju PDV. Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke.

Majuka d.o.o. zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

2.1. Registracija

Da biste se registrirali ili koristili usluge Zdravozagotovo web trgovine, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo Vas da u čim skorijem roku ažurirate Vaš korisnički račun u Zdravozagotovo korisničkom računu u rubrici „Moj korisnički račun“. Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

Sukladno zakonskim ograničenjima, vezano uz dob za kupnju alkoholnih pića, kupac snosi odgovornost da će punoljetna osoba preuzeti narudžbu. Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

2.2. Naručivanje robe

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate“ (checkout procedura) koji se sastoji od 3 koraka:

 • Prijava ili unos adresa računa te podataka za dostavu,
 • Odabir načina plaćanja, načina dostave i potvrda prihvaćanja uvjeta poslovanja
 • Potvrda narudžbe.

Na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Zdravozagotovo web trgovine. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da provjerite da li se artikli nalaze u Vašoj košarici nakon prijave na stranici Zdravozagotovo te ponovite proces naručivanja.

Zdravozagotovo d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama iz koje se dostavlja na kućnu adresu. Ukoliko Majuka d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati će kupca e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda.

Slike proizvoda na Zdravozagotovo Internet prodavaonici su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

Majuka d.o.o. će nastojati na web stranicama Zdravozagotovo objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2.3. Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Majuka d.o.o. putem transakcijskog računa.

2.4. Otprema (dostava) robe

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Više detalja na linku uvjeti dostave

2.5. Preuzimanje narudžbe

Narudžbe dostavljamo na kućnu adresu kupca putem vlastite dostavne službe. Rok za uručenje narudžbi iznosi 2 dana od dana narudžbe. U rokove za uručenje ne računaju se:

 • dan prijema narudžbe;
 • vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese
 • vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje tvrtke Majuka d.o.o.
 • neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava Majuka narudžbi.

2.6. Povrat/Reklamacija robe

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– isporuka robe koja nije naručena,
– isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.
– robi je istekao rok trajanja prije nego je dostavljena

Za svaku reklamaciju treba biti priložen originalni račun.

U slučaju povrata/reklamacije robe kupac je dužan uputiti pisanu reklamaciju trgovcu putem pošte na adresu Majuka d.o.o., Gustava Krkleca 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, putem elektroničke pošte na e-mail adresu zzgddostava@gmail.com

2.7. Odgovornost za materijalne nedostake

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Kao prodavatelj ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

 1. Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora, kojeg možete preuzeti na www.zdravozagotovo.com

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

3.1. Rok za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

3.2. Povrat uplaćenog iznosa

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od krajnjeg korisnika, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je krajnji korisnik izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3.3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama Majuka d.o.o. Jarun 24, 10 000 Zagreb (adresa za preuzimanje robe i povrate) Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

3.4. Troškovi povrata robe 

Troškove povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na email adresu zzgdostava@gmail.com radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

3.5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 74. Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

 1. Pisani prigovor

Pisani prigovor možete poslati:

 • putem pošte na adresu: Majuka d.o.o., Gustava Krkleca 14, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • putem elektroničke pošte na email adresu: e povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na email adresu info@zdravozagotovo.com
 • putem obrasca za podnošenje pisanog prigovora na Zdravozagotovo web stranici.

Pisani odgovor na Vaš pisani prigovor dostavit ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

 1. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Registracijom i kupnjom kao gost (bez registracije) na Zdravozagotovo Internet prodavaonici dajem suglasnost da Majuka d.o.o. prikuplja i obrađuje moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama.

Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhe upoznavanja Majuka d.o.o. s mojim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Majuka d.o.o.za sve vrijeme trajanja moje registracije, kao i za ostale promidžbene potrebe pružatelja usluga.

Upoznat sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada mojih podataka kao i moja registracija u Zdravozagotovo Internet prodavaonici.

Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera – u promotivne svrhe).

Kupac može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze Zdravozagotovo Internet prodavaonice telefonskim putem ili putem e-maila.

Zdravozagotovo Internet prodavaonica koristi „cookie“ isključivo kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov preglednik (browser), a samim time i korisnika te na taj način omogući kupnju.

Više o “cookie” programima saznajte ovdje.

 1. Sigurnost i zaštita podataka

Prilikom registracije u Zdravozagotovo Internet prodavaonicu bit ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem e-mailae povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na email adresu zzgdostava@gmail.com, a kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Zdravozagotovo ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

 1. Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža Zdravozagotovo Internet prodavaonica ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Majuka d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja i korištenja web stranica Zdravozagotovo web trgovine.

 1. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Zdravozagotovo Internet prodavaonice je zaštićen i Majuka d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Zdravozagotovo Internet prodavaonice morate prethodno kontaktirati Majuka d.o.o. putem e-mail adrese info@zdravozagotovo.com .

 1. Dostupnost Zdravozagotovo prodavaonice

Iako Vam Zdravozagotovo nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Majuka d.o.o. ne može garantirati da će usluge na Zdravozagotovo Internet prodavaonici odgovarati Vašim potrebama.

Pristup na internetske stranice Zdravozagotovo Internet prodavaonice (http://www.zdravozagotovo.com) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 1. Povezane internet stranice

Web stranica Zdravozagotovo prodavaonice uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole Zdravozagotovo trgovine, korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Majuka d.o.o. nije odgovorna za sadržaj na tim stranicama.

Izjava o privatnosti

Tvrtka Majuka d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (u daljnjem tekstu “Društvo”), kreirala je ova pravila u vezi zaštite privatnosti za www.zdravozagotovo.com (u daljnjem tekstu “web stranica”) u cilju demonstriranja svog čvrstog stava vezanog za poštovanje privatnosti. U daljnjem tekstu prikazana su pravila Društva vezana uz prikupljanje i slanje informacija prikupljenih putem ove web stranice. Savjetujemo Vam da pročitate ova pravila prije nego što pristupite web stranici. Svojim pristupanjem ovoj web stranici potvrđujete da prihvaćate sve odredbe ovih pravila, stoga Vas molimo da ne pristupate ovoj web stranici ako niste suglasni s bilo čime što je ovdje izneseno.

 

I. PRIKUPLJANJE I UPOTREBA INFORMACIJA OD STRANE DRUŠTVA 

A. Informacije koje omogućuju osobnu identifikaciju

Mi ćemo prikupljati informacije koje omogućuju Vašu osobnu identifikaciju, kao što su Vaše ime, poštanska adresa, brojevi telefona i mobilnog telefona, elektronska adresa (“adresa e-pošte”), kada nam Vi takve podatke dostavite tijekom posjeta ovoj web stranici: na primjer, kada otvarate korisnički račun, sudjelujete u nagradnoj igri, kada se prijavljujete za biltene, sudjelujete u anketi, kontaktirate službu za korisnike ili na neki drugi način interaktivno koristite ovu web stranicu.

Vaši osobni identifikacijski podaci mogu se koristiti s naše strane u sve zakonite svrhe koje mogu uključivati, primjerice odgovaranje na Vaše zahtjeve, obradu vaših zahtjeva, korištenje u administrativne svrhe kao što je vođenje nagradnih igara, praćenje koji su dijelovi web stranice Vama zanimljivi, obrada podataka vezanih uz nagrade.Također ćemo možda koristiti informacije koje omogućuju Vašu osobnu identifikaciju za potrebe internog poslovanja, kao što je optimiziranje iskustava na web stranici i analiziranje i rukovođenje našeg poslovanja. Možete se uključiti kako biste ubuduće dobivali informacije ili obavijesti.

Napomena o korištenju ove web stranice od strane djece

Ova se web stranica ne obraća djeci i mi zahtijevamo da djeca kroz ovu web stranicu ne daju informacije o osobnom identitetu.

B. Demografske informacije

Mi ćemo možda također prikupljati demografske podatke, kao što su Vaš datum rođenja, spol i poštanski broj. Demografski podaci mogu se koristiti kako bi prilagodili Vaša iskustva na ovoj web stranici, na primjer, tako što ćemo Vam prikazati sadržaj sa specijalnim događajima i reklamama koje bi Vas mogle zanimati i prikazati sadržaj u skladu s Vašim poštanskim brojem. Povremeno se podaci koji ne služe za identifikaciju nekog određenog korisnika mogu prikupiti i učiniti dostupnim podružnicama Društva i povezanim društvima, strateškim partnerima, trgovcima i oglašivačima.

C. Pasivno prikupljanje informacija koje nisu osobne prirode

Ova web stranica često zahtijeva uporabu kodiranih ili nekodiranih “kolačića” (“cookies”). Kolačići su podaci koje mrežni poslužitelj postavlja na korisničko računalo u svrhu čuvanja informacija. Kolačići predstavljaju industrijski standard koje koristi većina web stranica i oni olakšavaju korisniku sljedeći pristup određenim web stranicama i njihovo korištenje, primjerice osiguravanjem podataka koji se koriste za isporuku sadržaja koji je prilagođen Vašim interesima i za druge svrhe, na primjer sigurnosne i druge funkcije u vezi s administracijom računa i preko kojih se može ući u trag informacijama koje omogućuju Vašu osobnu identifikaciju. Kolačići ne uzrokuju oštećenja na Vašim računalnim sustavima ili datotekama i samo web stranica koja Vam je postavila određeni kolačić može čitati, brisati ili modificirati takav kolačić. Ako ne želite da se informacije prikupljaju pomoću kolačića, postoje jednostavni postupci u mnogim pretraživačima koji Vam omogućuju brisanje postojećih kolačića, automatsko odbijanje kolačića ili izbor želite li odbiti ili prihvatiti postavljanje određenog kolačića u svoje računalo. Molimo Vas da provjerite upute za svoj pretraživač ili opciju “help” kako biste saznali više o ovim funkcijama. Međutim, trebate imati u vidu i da odbijanje kolačića može otežati ili onemogućiti Vaš pristup određenim dijelovima web stranice. Neke uporabe kolačića u vezi s web stranicom mogu biti pod kontrolom pravnih subjekata koji nisu srodni, koje Društvo angažira za rukovođenje određenim programima i ispunjavanje određenih zahtjeva posjetitelja/potrošača. Društvo od ovih pravnih subjekata zahtjeva da ograniče uporabu kolačića na onu koja je u skladu s ovim pravilima, ali Društvo ne može preuzeti odgovornost za uporabu kolačića od strane trećih osoba.

Web stranica također može koristiti tzv. “pikselske oznake” (“pixel tags”),”web signale” (“web beacons”) i “prazne GIF-ove” (“clear GIFs”) ili slična sredstva (zajedno, “pikselske oznake” ili “Pixel Tags”) kako bi se sakupili ukupni statistički podaci o korištenju web stranice i broju reakcija. Pikselske oznake omogućuju nam da prebrojimo korisnike koji su posjetili određene web stranice, da isporučimo uslugu određene robne marke i kao pomoć u određivanju učinkovitosti promotivnih ili reklamnih kampanja. Kada se koriste u elektronskim porukama HTML formata, pikselske oznake pošiljatelju mogu omogućiti da sazna je li i kada je elektronska poruka otvorena.

Tvrtka Majuka d.o.o. također prikuplja podatke o “uputitelju”, “IP adresama” i raznim “varijabilnim podacima o okruženju”.

“Uputitelj” je podatak koji web pretraživač prenosi našim web poslužiteljima, koji upućuje na URL s kojeg ste došli.

“IP adresa” je broj koji računala u mreži koriste za identifikaciju računala, što omogućuje prosljeđivanje informacija.

“Varijabilni podaci o okruženju” uključuju, između ostalog, domenu s koje ste pristupili Internetu, vrijeme u koje ste pristupili web stranici, vrstu web pretraživača i operativnog sustava ili platforme koju ste koristili, Internet adresu web stranice s koje ste prešli na ovu web stranicu, nazive web stranica koje posjećujete kad se nalazite na ovoj web stranici i internetsku adresu web stranice koju posjećujete nakon ove.

Ove informacije prikupljaju se za internu uporabu Društva, kao što je poboljšanje sigurnosti web stranice, otkrivanje općih demografskih trendova, pomoć Društvu u pružanju sadržaja koji je prilagođen Vašim interesima i druga poboljšanja vašeg korištenja sadržaja na ovoj web stranici. Ove informacije mogu se učiniti dostupnim trećim osobama, zajednički, pri čemu se korisnici ne mogu identificirati osobno.

 

II. OTKRIVANJE PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Tvrtka Majuka d.o.o može omogućiti pristup informacijama koje omogućuju osobnu identifikaciju, uključujući informacije koje Vi dajete na web stranici, trećim osobama kao što je to navedeno u daljnjem tekstu. Također trebate biti svjesni da to znači da mi možemo prenositi podatke bilo kojoj zemlji u svijetu, uključujući i SAD i druge zemlje koje ne pružaju isti nivo zaštite podataka kao zemlja u kojoj Vi živite.

A. Strateški partneri

S vremena na vrijeme, možemo uspostaviti poseban odnos s nekim drugim društvom koje nije u vlasništvu ili povezano s Društvom kako bismo osigurali dodatni sadržaj na ovoj web stranici. Ovi posebni odnosi mogu uključivati poslovne partnere, sponzore i web stranice s kobrendiranjem (ovdje navedene kao “kobrendirane web stranice”). Sve informacije, uključujući i informacije koje omogućuju osobnu identifikaciju, a koje Vi dostavljate na takvim kobrendiranim web stranicama, bit će dostupne navedenim partnerima kao trećim osobama. Svojim sudjelovanjem u aktivnostima ili pružanjem informacija na ovim kobrendiranim web stranicama, Vi nam također dajete suglasnost da informacije koje omogućuju Vašu identifikaciju pružimo takvim trećim osobama. Budući da će takve treće osobe koristiti Vaše informacije u skladu sa svojim pravilima u svezi sa zaštitom privatnosti, morate provjeriti njihove web stranice za informacije o njihovim pravilima u svezi sa zaštitom privatnosti.

B. Dobavljači usluga

Mi ćemo možda koristiti treće osobe, tj. dobavljače usluga, da nam pomognu u vođenju poslova i ove web stranice ili da upravljaju aktivnostima u naše ime, kao što je slanje elektronskih poruka, popunjavanje naloga i administracija nagradnih igara. Mi ćemo možda omogućiti takvim trećim osobama pristup Vašim informacijama u te ograničene svrhe. Na primjer, ako sudjelujete u nagradnom izvlačenju, igri ili programu lojalnosti u kojem se dobivaju nagrade ili premije, mi ćemo svojim agencijama za popunjavanje i menadžment igara i robe učiniti dostupnim informacije koje omogućuju Vašu identifikaciju.

C. Otkrivanje informacija u ostalim slučajevima

Informacije koje omogućuju identifikaciju bilo kojeg pojedinačnog korisnika mogu se učiniti dostupnim drugim društvima koja nisu u sklopu Društva: (i) u skladu sa zakonom, (ii) u slučaju prijenosa prava, prijenosa sredstava ili stečaja/likvidacije Društva, (iii) u onim slučajevima kad ocijenimo da je otkrivanje određenih informacija potrebno na osnovu zahtjeva tijela za ostvarivanje ili reguliranje prava ili drugog pravnog procesa ili (iv) da bi se zaštitio interes ili sigurnost Društva ili drugih posjetioca ove web stranice.

D. Funkcije sadržaja koje generira korisnik

Ova web stranica omogućuje korisnicima postavljanje vlastitog sadržaja u “izazovima” i drugim funkcijama. Zapamtite da sve informacije koje otkrivate u tako dostavljenom sadržaju postaju javne informacije i da trebate biti pažljivi prilikom odlučivanja želite li otkriti osobne, financijske ili druge informacije u dostavljenom sadržaju. Tvrtka Majuka d.o.o. ne može spriječiti uporabu takvih informacija na način koji može povrijediti ova pravila zaštite privatnosti, zakon ili Vašu osobnu privatnost i sigurnost i ne može preuzeti odgovornost za rezultate takvog objavljivanja.

E. Nagradne igre, natjecanja itd.

Mi na web stranici možemo organizirati nagradne igre, natjecanja, nagradna izvlačenja i slične promocije za koje je potrebna mrežna registracija. Obično tražimo određene informacije koje omogućuju osobnu identifikaciju prilikom prijavljivanja i, po potrebi, prilikom pobjede u nagradnoj igri, natjecanju, izvlačenju ili sličnoj promociji. Takve informacije koje omogućuju osobnu identifikaciju možemo učiniti dostupnim trećim osobama – sponzorima takvih nagradnih igara, natjecanja, nagradnih izvlačenja i promocija (nezavisno od toga jesmo li mi domaćini) ili drugima u skladu s pravilima koja se primjenjuju na takve nagradne igre, natjecanja, nagradna izvlačenja ili promocije. Morate pažljivo proučiti pravila svih nagradnih igara, natjecanja, nagradnih izvlačenja, i promocija u kojima sudjelujete preko ove web stranice jer ona mogu sadržavati važne dodatne informacije o korištenju informacija koje omogućuju Vašu osobnu identifikaciju od strane Društva ili sponzora. U onoj mjeri u kojoj su odredbe i uvjeti takvih pravila koji se tiču uporabe informacija koje omogućavaju osobnu identifikaciju u suprotnosti s ovom izjavom o privatnosti, mjerodavne će biti odredbe i uvjeti takvih pravila.

 

III. LINKOVI I PRAKSA TREĆIH OSOBA U SVEZI SA ZAŠTITOM PRIVATNOSTI

Ova web stranica može sadržavati veze na druge web stranice kojima ne upravlja Društvo. TVRTKA MAJUKA D.O.O. NE MOŽE PREUZETI ODGOVORNOST ZA PRAKSU DRUGIH WEB STRANICA U VEZI SA ZAŠTITOM PRIVATNOSTI ILI ZA SADRŽAJ DRUGIH WEB STRANICA, UKLJUČUJUĆI WEB STRANICE KOJIMA RUKOVODE POVEZANA DRUŠTVA. Mi takve veze postavljamo samo kao pogodnost pa uključivanje veze na ovoj web stranici ne znači da Društvo podržava web stranice s kojima je uspostavljena veza. Ako Vi na takvim web stranicama treće osobe dostavljate informacije koje omogućuju osobnu identifikaciju, Vaša transakcija odvijat će se na takvim web stranicama treće osobe (a ne na ovoj web stranici), a informacije koje omogućuju osobnu identifikaciju, a koje Vi dostavljate, bit će prikupljena od strane i na njih će se primjenjivati pravila u vezi sa zaštitom privatnosti takve treće osobe. Tvrtka Majuka d.o.o. preporučuje da pročitate pravila u vezi sa zaštitom privatnosti web stranica na koje stižete preko veza na ovoj web stranici.

 

IV. SIGURNOST

Ova web stranica sadrži sigurnosne mjere koje služe kao pomoć u osiguravanju od gubitka, zlouporabe i promjene informacija koje omogućuju osobnu identifikaciju, a koje se nalaze pod njenim nadzorom. Društvo koristi sigurnosne mjere koje su u skladu sa standardnom industrijskom praksom u cilju sprječavanja javnog pristupa informacijama koje omogućuju osobnu identifikaciju i informacijama o aktivnosti računa prikupljenih i korištenih od strane Društva na ovoj web stranici. Na primjer, pristup našim bazama podataka s informacijama koje omogućuju osobnu identifikaciju zaštićen je lozinkom iz sigurnosnih razloga i pristup je dozvoljen samo ključnom osoblju. Neke specifične aktivnosti zaštićene su uporabom tehnologije kodiranja sigurnih komunikacija pod nazivom SSL. SSL (ili Secure Sockets Layer) metoda je skrivanja informacija koja sprječava druge da presreću i čitaju podatke koji se šalju od klijenta (Vašeg računala) do poslužitelja (ove web stranice). Informacije koje omogućuju osobnu identifikaciju i aktivnost web stranice također su zaštićene putem korisničkih imena i lozinki. U cilju očuvanja sigurnosti Vaših podataka, potrebno je da korisničko ime i lozinku tretirate kao povjerljive.

 

V. AŽURIRANJE OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Tvtka Majuka d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ova pravila u vezi sa zaštitom privatnosti. U slučaju da Društvo napravi znatnu izmjenu ovih pravila zaštite privatnosti, ona će biti objavljena ovdje. Mi Vam savjetujemo da redovno provjeravate ovu stranicu s obzirom da će se nastavak uporabe ove web stranice nakon bilo kakvih izmjena pravila zaštite privatnosti smatrati Vašim prihvaćanjem takvih izmjena. U slučaju da Društvo izvrši znatnu izmjenu ovih pravila zaštite privatnosti, bit će objavljena obavijest u svezi s takvom izmjenom.

 

VI. ZAKONSKE ODREDBE

Ova Izjava o privatnosti podliježe zakonima Republike Hrvatske, bez obzira na njezin izbor pravnih odredbi.

 

VII. STUPANJE U KONTAKT S DRUŠTVOM

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezana za ova pravila zaštite privatnosti ili praksom na ovoj web stranici, možete nas kontaktirati na adresu:

Majuka d.o.o., Gustava Krkleca 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

http://www.zdravozagotovo.com

E-mail: info@zdravozagotovo.com

Uvjeti dostave

Poštovani korisnici,

Dostava vrijedi na području cijele Hrvatske, a pošiljke se dostavljaju putem vlastite dostavne službe. Dostava se vrši od ponedjeljka do subote.

Roba neće biti poslana ukoliko uplata nije vidljiva na našem žiro računu!

Uvjeti plaćanja